slider image

Contacteer ons

Gelieve een geldige voornaam in te geven.
Gelieve een geldige naam in te geven.
Gelieve een geldige telefoon- en/of GSM-nummer in te geven.
Gelieve een geldig e-mailadres in te geven.
Gelieve een bericht in te geven.

Klaps Vastgoed

Klaps Vastgoed

Kloosterpoort 20
3960 Bree

BTW 0778 419 060

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 514409 (Erkend in België) - Geert Roosen
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 503632 (Erkend in België) - Jos Klaps
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 511384 (Erkend in België) - Stijn Dirkx
KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het BIV. BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be