Rentmeesterschap

De rentmeester beheert voor rekening van derden vastgoed of onroerende rechten, maar voert daarbij andere taken uit dan de syndicus (hij int bijvoorbeeld de huurgelden voor rekening van de eigenaar). Hij kan in de plaats treden van de eigenaar in alle relaties van de eigenaar met zijn huurder(s), met vaklui, etc.