Nieuws

24-09-2020

Wanneer krijg je eindelijk de huissleutel overhandigd?

De sleutel sneller vragen én krijgen

Tussen het ondertekenen van de verkoopovereenkomst en het verlijden van de notariële akte zitten maximum 4 maanden. In die tijd doet de notaris opzoekwerk en controles, zodat de verkoop met zekerheid kan worden afgesloten. Pas op de dag dat de akte verleden is, krijgt de koper de sleutel.

In het geval dat de koper toch al vroeger in de nieuwe woning wil om bijvoorbeeld opmetingen te doen, een nieuwe vloer te leggen of te schilderen, dan kan de verkoper hiermee akkoord gaan door een sleutelovereenkomst te laten opstellen. Dit kan bij een makelaar of notaris. De nieuwe eigenaar krijgt dan de sleutel overhandigd onder bepaalde voorwaarden.

Wat staat er in een sleutelovereenkomst?

Om te beginnen beschrijft de sleutelovereenkomst de datum waarop de koper toegang krijgt tot de woning. Op die datum zal de koper dus de sleutel ontvangen. Daarnaast maken beide partijen afspraken over de activiteiten die zullen worden toegelaten. Stel je bijvoorbeeld je woning enkel nog maar beschikbaar voor opmetingen en niet voor renovatiewerken, dan laat je dit dus best op papier zetten.

Op de dag van de sleuteloverhandiging, zal er een plaatsbeschrijving opgemaakt worden. Er wordt dan beschreven in welke staat de woning zich bevindt en de meterstanden van elektriciteit, water en gas worden opgenomen.

Verzekeringen en bewoningsvergoeding

Op de dag van de sleuteloverdracht worden de lasten van de woning (elektriciteit, water, gas,…) overgedragen aan de koper. Ook wordt er van de koper verwacht de nodige verzekeringen te hebben afgesloten op de dag dat hij de woning mag betreden.

Wil je als koper vervroegd intrekken in je nieuwe woning? Dat is ook mogelijk, maar weet dat de verkoper hier een vergoeding voor kan vragen. Dit is de zogenaamde bewoningsvergoeding.

 

 

Bron: Zimmo.be