Nieuws

15-06-2016

Huurwaarborg niet betaald, geen sleutels voor de huurder?

Op het moment dat de huurovereenkomst die je met de huurder afsluit een aanvang moet nemen, stel je vast dat je huurder de huurwaarborg nog niet heeft gesteld. Kan je dan weigeren de sleutels aan hem af te geven?

Regel het in het huurcontract

Neem in de huurovereenkomst een bepaling op waarin staat dat de huurder de huurwaarborg in orde moet brengen vooraleer de huurovereenkomst in werking treedt. Bepaal meteen dat de huurder de sleutels niet krijgt zolang deze de huurwaarborg niet heeft gesteld en het bewijs daarvan heeft geleverd. Op die manier schep je tenminste duidelijkheid en vermijd je latere discussies.

En anders?

Ook als er niets in het contract staat geef je maar beter de sleutels niet af zolang je huurder de waarborg niet heeft gesteld. Zo niet riskeer je dat de waarborg er nooit komt of dat je daarvoor naar de rechtbank moet stappen.

Doe je een beroep op een vastgoedmakelaar voor de verhuring, dan geeft die ook maar beter de sleutels niet af tot de waarborg is geregeld. Er bestaat immers rechtspraak die zegt dat hij er voor moet waken geen sleutels af te geven vooraleer de huurwaarborg is gesteld. Doet hij dat toch dan kan hij volgens sommige rechters aansprakelijk worden gesteld ten belope van de huurwaarborg.

 

Bron: immovlan.be