Nieuws

27-05-2016

Moet een huurder kandidaat-huurders binnenlaten?

Tijdens de opzegtermijn van een lopende huurovereenkomst mag een woning al opnieuw te huur worden gesteld. Moet de huurder in die periode toelaten dat kandidaat-huurders de woning bezoeken?

Er is een bezoekrecht

Op het moment dat de lopende huur is opgezegd (door jou of door je huurder) kan je je woning al terug te huur stellen. Je huurder moet toelaten dat kandidaat-huurders in die periode de woning komen bekijken. Duurt de opzegtermijn langer dan drie maanden, dan wordt het recht op bezoek wel soms beperkt tot de laatste drie maanden. 

Hoe vaak? 

In je huurovereenkomst kan een clausule staan die aangeeft op welke dagen en uren je kandidaat-huurders kan laten langskomen (bv. elke zaterdag en zondag van 10 tot 12 u en woensdag van 18 tot 20 u). Overdrijf je niet met deze uren, dan is deze bepaling geldig. Je kan er in onderling akkoord natuurlijk wel altijd van afwijken.
 
Kwam je niets overeen, dan kan je met je huurder afspraken maken over de dagen en uren dat kandidaat-huurders binnen mogen in de woning. Vaak wordt aanvaard dat er sprake is van een bezoekrecht drie dagen per week gedurende een tweetal uren per dag.  In principe kan je huurder de dagen en uren kiezen. Die keuze moet wel redelijk zijn en mag niet alle bezoekmogelijkheden uitsluiten. 

De huurder weigert

Weigert je huurder een bezoekrecht toe te staan, dan mag je niet zomaar de woning binnendringen (bv. met een sleutel die je nog hebt). Doe je dat toch dan riskeer je zelfs strafrechtelijke sancties wegens huisvredebreuk.
 
Maan integendeel je huurder aan via een aangetekende brief om toch een bezoekregeling te aanvaarden. Doe daarin een voorstel van dagen en uren waarop een bezichtiging van de woning kan en vraag de huurder zijn akkoord daarmee schriftelijk en per kerende te bevestigen. Helpt ook dat niet, dan kan je een procedure starten bij de vrederechter. Je kan ook eerst de huurder in verzoening oproepen.
 
 
Bron: Immovlan.be