Nieuws

Mag een verhuurder de huur zonder reden opzeggen?

Als je een woning of appartement (waarin je huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft) verhuurt voor negen jaar, kan je de huur na drie of na zes jaar zonder motief opzeggen. Je moet dan wel een vergoeding betalen.

Als verhuurder kan je onder de woninghuurwet de huurovereenkomst die je met je huurder afsloot opzeggen tegen het einde van elke driejarige periode. Je moet daarvoor geen enkele reden opgeven. Je opzegbrief moet ook niet gemotiveerd worden. Bij dit alles moet je wel een opzegtermijn van zes maanden naleven. Hou er rekening mee dat deze opzegmogelijkheid in de huurovereenkomst kan worden uitgesloten!

Vergoeding betalen

Zeg je op tegen het einde van de eerste driejaarlijkse periode, dan ben je een schadevergoeding verschuldigd aan je huurder van negen maand huur. Beëindig je de huur na zes jaar, dan ben je een schadevergoeding verschuldigd aan de huurder van zes maand huur. In het huurcontract dat je met je huurder afsluit kan je niet overeenkomen dat je deze vergoeding niet moet betalen als je zonder motief opzegt. Overigens moet deze vergoeding niet noodzakelijk betaald worden op het ogenblik van de opzegging. Je mag dat ook later doen.

Zeg ook op tegen het negende jaar

Zeg je op tegen het negende jaar van het huurcontract dan ben je geen vergoeding verschuldigd aan je huurder. Deze opzeg is overigens wel degelijk nodig. De huurovereenkomst eindigt dus niet automatisch na negen jaar. Geef je geen opzeg, dan wordt de huurovereenkomst verlengd voor drie jaar. Je zit dan met andere woorden drie jaar langer aan je huurder vast, tenzij hij zelf een einde stelt aan het huurcontract.

 

Bron Immovlan.be Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)