Nieuws

Hoe kopen als je nog niet zeker bent van je lening?

Als je een compromis tekent voor de aankoop van een huis of appartement, zit je daar aan vast. Hoe kan je toch veilig tekenen als je nog niet zeker bent van je lening?

Getekend is getekend

Een compromis is bindend. Je kan je in de regel niet meer bedenken en je zit eraan vast. Krijg je uiteindelijk geen lening voor je aankoop dan kan de verkoper eisen dat de koop toch doorgaat. Hij kan ook kiezen voor een ontbinding van de koop. Je moet dan een schadevergoeding betalen. In heel wat overeenkomsten wordt die vergoeding forfaitair bepaald op 10 % van de aankoopprijs.Ze kan ook hoger zijn.
 

Een opschortende voorwaarde?

Je kan dit vermijden door de overeenkomst aan te gaan onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een lening. De koop komt dan pas tot stand als de opschortende voorwaarde wordt vervuld. Krijgt je geen lening, dan gaat de koopovereenkomst dus in de regel niet door. De verkoper dient wel akkoord te gaan met het opnemen van zulke voorwaarde.
 
Zorg er voor dat de opschortende voorwaarde duidelijk is geformuleerd en dat je voldoende tijd krijgt om de lening te vragen. Hou je strikt aan wat de opschortende voorwaarde voorschrijft. Je moet vervolgens de nodige stappen zetten om effectief een lening aan te vragen. Doe je dat niet dan wordt de voorwaarde geacht vervuld te zijn.
 
Bij een openbare verkoop is het opnemen van een opschortende voorwaarde trouwens niet mogelijk. 
 

Of een optie? 

Je kan ook werken met een optie. Hierbij krijg je van de verkoper gedurende een bepaalde termijn het recht om het onroerend goed van hem te kopen tegen een afgesproken prijs. Krijg je geen lening, dan kan je beslissen de optie niet te lichten. Hou er rekening mee dat verkopers vaak niet bereid zijn een optie voor een langere termijn te geven tenzij je daarvoor een optieprijs betaalt. Je bent die 'kwijt' als je uiteindelijk beslist niet te kopen. Koop je wel, dan wordt de optieprijs in mindering gebracht op de koopprijs.
 
 
Bron: Immovlan.be Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)