Nieuws

25-03-2021

Heb je toestemming van je kinderen nodig om je woning te verkopen?

Wat je ook beslist

Er hangt altijd een vleugje nostalgie rond het ouderlijk huis. Geen wonder dat kinderen groot of klein de kriebels krijgen bij het idee dat die woning zal worden verkocht. Toch betekent het niet dat zij daarom hun veto kunnen stellen tegen de verkoop. Ouders mogen zelf beslissen over hun eigendommen. Wil je dus je huis of appartement verkopen, doe gerust! Ook de inkomsten uit die verkoop zijn voor jullie zelf. Het is aan jullie om te bepalen wat ermee gebeurt.

Maar wat met onze erfenis

Voor je dood maken je kinderen nog helemaal geen aanspraak op je nalatenschap. Het argument ‘het gaat wel om onze erfenis’, gaat dus niet op. Wil je de inkomsten van de verkoop van je woning (of een deel ervan) aan je kinderen of een van je kinderen geven, dan is dat perfect in orde. Het is pas bij jullie overlijden dat je andere kinderen kunnen opkomen tegen het eventueel meer bevoordelen van één kind dan wettelijk is toegestaan.

Wat als je partner overlijdt

Daar denken we liever nog niet aan, wel? Toch het is niet slecht om een beetje vooruitziend te zijn. Of jullie nu feitelijk of wettelijk samenwonend of getrouwd zijn, jullie kunnen samen regelen wat er met de woning dient te gebeuren indien een van jullie beiden overlijdt. Je notaris kan je alvast haarfijn uitleggen wat de mogelijkheden zijn. Hoe kan je bijvoorbeeld regelen dat de volle eigendom van jullie woning naar je partner gaat en hij/zij die dus kan verkopen? Of kiezen jullie toch liever voor de optie met vruchtgebruik?

Wat als je enkel het vruchtgebruik hebt

Word je na het overlijden van je partner de vruchtgebruiker van het huis en erven je kinderen de blote eigendom, dan kunnen jullie enkel samen beslissen om te verkopen. Bij vruchtgebruik mag je de woning (de “vrucht” dus) gebruiken om erin te wonen, ze als goede huisvader te beheren, ze te verhuren en de opbrengst van de verhuur te krijgen. Je bent echter niet de eigenaar en mag dan ook niet alleen beslissen over de verkoop ervan. Zijn je kinderen nog minderjarig, zal de toestemming van een vrederechter nodig zijn om groen licht te geven voor de verkoop.

Wat als je niet meer bekwaam bent

Voor heel wat beslissingen die we nemen, moeten we ons verstand gebruiken, mijn gedacht! Maar soms kunnen onvoorziene omstandigheden zoals een ziekte, bijvoorbeeld dementie, of een verkeersongeval met hersenschade tot gevolg ervoor zorgen dat we niet meer bekwaam zijn om te handelen. In dat geval zal de vrederechter om jou gerechtelijk te beschermen een bewindvoerder aanstellen die gemachtigd is om je zaken te regelen. Beslis je liever zelf over wie in jouw plaats mag beslissen, dan kan je nu al een zorgvolmacht toekennen voor later. Dat kan aan één persoon maar ook aan meerdere, zoals je partner of je kinderen of een vertrouwenspersoon of een combinatie. Je bepaalt zelf wie wat mag en kan. Een zorgvolmacht moet schriftelijk gebeuren. Je notaris kan je alle mogelijkheden hieromtrent uitleggen.

Wat onthouden we

Als je bij verstand en leven bent, mag je dus zelf kiezen of je je woning wenst te verkopen en wat je met de opbrengst doet. Ben je een koppel en wil je je partner niet in de kou laten staan na je overlijden, check dan met je notaris wat jullie mogelijkheden zijn.

Bron: notaris.be, radio2