Nieuws

05-02-2019

De voor- en nadelen van een warmtepomp

Milieuvriendelijk
Een warmtepomp onttrekt warmte uit de natuur. Meer bepaald uit de bodem, een ondergrondse waterlaag of de lucht. Die natuurlijke warmte is gratis en vormt de basis om je huis op te warmen. Eigenlijk werkt dit alles op dezelfde manier als een koelkast. Deze verspreidt binnenin geen koude lucht, maar onttrekt via een koelmiddel warmte uit de koelkast. Die warmte geeft ze via een condensor terug af aan een circuit buiten de koelkast.

De voordelen
1. Lagere energiefactuur

De warmte uit de natuur is niet alleen onuitputtelijk, ze is ook gratis. Bij een warmtepomp betaal je enkel de elektriciteit die de compressor aandrijft. Alles uitgerekend betaal je amper 25 procent van de geproduceerde warmte. Simpel gezegd: Voor elke verbruikte kWh (kilowatt / uur) krijg je er minstens 4 terug. 1 kWh spenderen = 4 kWh terugkrijgen

2. Uitstekende zaak op langere termijn

De initiële investering is inderdaad groter dan bij een gas- of mazoutketel. Maar toch, door de veel lagere energiefactuur, de verschillende premies en andere financiële voordelen, het beperkte onderhoud en de langere levensduur is de kans groot dat je alles samengeteld financieel een uitstekende zaak doet. Warmtepompen gaan ongeveer 30.000 warmte-uren mee, wat een levensduur van 15 tot 20 jaar betekent.

3. Goed voor het milieu

Een warmtepomp haalt warmte uit de bodem, bodemwater of de lucht. Bij dat hele proces wordt niets verbrand. Er komt dus geen gram CO2 vrij in de lucht. Of je volledig CO2-vrij verwarmt, hangt af van de elektriciteit waarmee je de compressor aandrijft. Komt die uit groene energiebronnen zoals wind of waterkracht, dan verwarm je volledig CO2-vrij.

4. Geen onderhoud

Een warmtepomp verbrandt niets. En laat de verbranding nu precies zijn wat je gasketel of mazoutketel het zwaarst op de proef stelt. Het is de hitte in de ketel die defecten veroorzaakt, het rendement aantast en zijn levensduur beperkt tot 15 à 20 jaar. Een warmtepomp daarentegen moet geen hoge temperaturen doorstaan en vraagt op wat reiniging na bijna geen onderhoud. Ultracomfortabel en je bespaart op onderhoudskosten.

2. De nadelen

1. Vergunningen

In bepaalde gevallen is het nodig om een vergunning aan te vragen, bijvoorbeeld bij een ‘open’ installatie, in andere gevallen kan een meldingsplicht gelden. Je vraagt dit dus beter op voorhand eens na bij je gemeente.

Sinds september 2011 is de wetgeving wel gewijzigd: De verplichting om een milieu- of bouwvergunning aan te vragen hangt af van je woonplaats. Via een database voor de ondergrond in Vlaanderen kan je nagaan vanaf welke diepte je een bepaalde vergunning nodig hebt. Bezoek deze website voor meer info.

2. Lagere temperaturen

In vergelijking met traditionele verwarmingen, werken warmtepompen op lagere temperaturen. Dit betekent dat de dimensie (de oppervlakte) van je radiatoren of vloerverwarming groter moet zijn om deze lagere temperatuur op te vangen. De opwarming verloopt daarbij ook nog eens trager. Omdat de temperaturen waarmee gewerkt wordt lager liggen, moet je woning goed geïsoleerd zijn indien je van een warmtepomp wilt genieten. Het warmteverlies mag niet te hoog liggen, want anders zakt het rendement van de warmtepomp.

3. Boren

Alhoewel de meeste systemen toch al goed verbeterd zijn, bestaan er nog installaties die meer ruimte kunnen innemen dan een klassieke ketel. Ook dien je er rekening mee te houden dat er boringen dienen te gebeuren. En moet de aandacht worden gevestigd op de terugvoerput en de afdichting. Het is niet overal beschikbaar op haalbare dieptes.

 
Bron: Zimmo.be